OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Společnost Institut zdraví Duatela s.r.o. se sídlem Nádražní 47/90 Praha, PSČ 150 00, IČ 090 89 501, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 330721, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 • jméno,
 • emailovou adresu,
 • telefon
 1. Všechny tyto údaje (jméno, emailová adresa) jsou zpracovávány za účelem vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo pro odpověď na Vámi vznesený dotaz. Toto zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Výše uvedené osobní údaje budou společností Institut zdraví Duatela s.r.o.
  zpracovávány po dobu jednání o zakázce mezi vámi a společností Institut zdraví Duatela s.r.o., nejdéle však 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 1. Zpracování osobních údajů provádí Institut zdraví Duatela s.r.o., který je
  správcem osobních údajů. Získané osobní údaje však pro společnost Institut
  zdraví Duatela s.r.o. mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských
  softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost Institut zdraví
  Duatela s.r.o. nevyužívá.
 1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat vymazání výše uvedených osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.